Hành lý

Quy định hành lý Jetstar Pacific bao gồm: Hánh lý xách tay Jetstar Pacific, Hành lý ký gửi Jetstar Pacific, Kích thước hành lý Jetstar Pacific, Phí mua thêm hành lý Jetstar Pacific, ….

Hàng hóa nguy hiểm

Hãng hàng không Jetstar Pacific tuân thủ các quy định, chính sách về các vật dụng, hàng hóa nguy hiểm trên máy bay nhầm đảm bảo an toàn tốt nhất trên những chuyến bay và quý khách có một hành [...]

Hàng hóa cồng kềnh

Hãng Jetstar Pacific xin thông báo đến quý khách về tiêu chuẩn, trọng lượng hành lý, đặc biệt là những hàng hóa cồng kềnh khi quý khách thực hiện những chuyến bay trên những hành trình bay của hãng hàng không [...]

Hành lý ký gửi

Hãng hàng không Jetstar Pacific triển khai những quy định về hành lý ký gửi dành cho tất cả các hành khách khi tham gia trên những hành trình bay của hãng, quý khách hàng cần nắm rõ những thủ tục, quy định, việc [...]

Hành lý xách tay

Hãng không Jetstar Pacific thông báo đến quý khách hàng về những quy định hành lý xách tay khi quý khách thực hiện cách hành trình bay của hãng,quý khách cần nắm rõ để thực hiện đúng [...]